Dichters in de Prinsentuin 2015 was prachtig!

We willen alle dichters, muzikanten en vertalers heel hartelijk danken voor hun mooie optredens. Het massaal toegestroomde publiek heeft genoten.

Recensies van het festival verschenen op verschillende media. Op de website van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen staat een aantal recensies alsmede een overzicht met alle recensies en (foto)verslagen.